Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Poznaniu liceum.spolecznajedynka.pl

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Poznaniu


Rekrutacja do szkoły jaką jest Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Poznaniu przebiega na jasnych zasadach. Terminy są podane na witrynie wraz z formularzem rekrutacyjnym. Jest on opracowany precyzyjnie i jego wypisanie nie zajmie kandydatom sporo czasu. Uzupełnić należy: dane osobowe ucznia, ważne informacje niezbędne dla kadry oraz przedmioty deklarowane jako rozszerzone. Opiekunowie uczniów powinni także uiścić opłatę rekrutacyjną najpóźniej na trzy dni przed terminem rozmów wstępnych. Informacje do przelewu można wyszukać w widocznym miejscu na witrynie. Rekrutacja jest przygotowana na podstawie jasnych wytycznych. Zgłoszenie do klasy I przebiega sprawnie.

Stopnie znajomości języków Liceum Poznań

Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. św. U. Ledóchowskiej STO
tel.: 618676812
u. Grunwaldzka 154, 154,
60-309 Poznań
wielkopolskie
NIP: 7792545516
WWW: