sadzenie drzew Archive

  • Na razie 900 drzew dla Kunic. A będą i dla Legnicy. Problem oddziaływania dużych przedsiębiorstw na środowisko naturalne jest znaczący w naszym regionie. Problem ten dostrzegła firma Eckert z Legnicy, […]

    Zielonym do góry czyli ekologicznie odpowiedzialni

    Na razie 900 drzew dla Kunic. A będą i dla Legnicy. Problem oddziaływania dużych przedsiębiorstw na środowisko naturalne jest znaczący w naszym regionie. Problem ten dostrzegła firma Eckert z Legnicy, […]

    Czytaj...