Ostatni dzień zgłoszeń

 

Międzynarodowe egzaminy językowe w PWSZ w Legnicy. Można skorzystać.

 

Trwają zapisy na egzaminy TELC w PWSZ im. Witelona w Legnicy.

PWSZ im. Witelona w Legnicy jako Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne TELC przeprowadza międzynarodowe egzaminy językowe w oparciu o program ramowy Rady Europy – Common European Framework of Reference. Egzaminy te kładą szczególny nacisk na komunikację językową i są respektowane na arenie międzynarodowej.  

Do 3 listopada br. można zapisać się na egzamin TELC z języka niemieckiego i angielskiego na poziomie B1-B2. Planowany termin egzaminu – grudzień 2017 r.

 

Koszt egzaminu:

język niemiecki/angielski (poziom B1) – 490 zł.  

język niemiecki/angielski (poziom B2) – 520 zł.

 

Kartę zgłoszenia egzaminu wraz z dowodem wpłaty należy złożyć do dnia  3 listopada 2017 r.  Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie Uczelni.

 

Zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. w Polsce z dowolnego języka na poziomie B1 jest takim samym egzaminem jak egzamin zdany z tego języka na tym samym poziomie w Niemczech. Ocena również jest porównywalna. Egzaminy ze wszystkich języków na danym poziomie mają taką samą strukturę.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.12.2005 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, Dz. U. Nr 266, poz. 2230 załącznik nr 2, certyfikaty językowe TELC (poziom B2 dla 6 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.

Certyfikaty TELC stanowią integralną część egzaminów wstępnych, wewnętrznych lub końcowych na wielu polskich uczelniach państwowych oraz społecznych.

Bliższych informacji udziela – Dorota Szuszkiewicz, Sekretariat WZ – pok. A341 (III piętro), tel. 76/7232205, e-mail: szuszkiewiczd@pwsz.legnica.edu.pl 

 

[źródło Mirosław Szczypiorski, Rzecznik Prasowy PWSZ im. Witelona w Legnicy]

Fot. Kurier Legnicki