„Dzielnicowy roku” z Legnicy

 

Dzielnicowy z Legnicy zajął VII miejsce w konkursie ogólnopolskim „Dzielnicowy Roku”,
Trzydziestu czterech policjantów wzięło udział w eliminacjach ogólnopolskich konkursu „Dzielnicowy Roku”. Dzielnicowy sierż. Mariusz Delijewski z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy reprezentujący województwo dolnośląskie po podliczeniu punktów z pięciu konkurencji zajął wysokie VII miejsce.
W październiku na terenie Szkoły Policji w Katowicach odbył się jubileuszowy X konkurs na Najlepszego dzielnicowego w Polsce. Krajowe eliminacje konkursu rozpoczęła symulacja dotycząca podstawowych czynności służbowych funkcjonariuszy związanych ze służbą patrolową obejmujących m. in. problematykę legitymowania, zatrzymywania osoby i doprowadzanie jej do pojazdu służbowego, przeszukania osoby, kontroli osobistej, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego. Drugą konkurencją była pierwsza pomoc przedmedyczna. Zadaniem startujących policjantów było między innymi: ocena zdarzenia, wykonywanie czynności zabezpieczających, ocena funkcji życiowych, przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej (przy wykorzystaniu fantomu), właściwe postępowanie po ewentualnym przywróceniu funkcji życiowych, opatrywanie ran, postępowanie w sytuacji zagrożenia życia takich jak: zawał mięśnia sercowego, napad drgawkowy, porażenie prądem.
W drugim dniu zmagań o miano Dzielnicowego Roku funkcjonariusze musieli się wykazać umiejętnościami praktycznymi podczas specjalnie zaaranżowanych scenek, które dotyczyły przyjęcia interesantów. Pod czujnym okiem komisji konkursowej trzeba było zaprezentować znajomość zagadnień prewencji, prawa i psychologii. Szczególnie ważne były m.in. aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej, stworzenie przyjaznej atmosfery dla osoby zgłaszającej swoje problemy i wskazywanie możliwych rozwiązań tych problemów. I w tej konkurencji nasz Dzielnicowy sierż. Mariusz Delijewski zajął 3 miejsce. Po scenkach przyszedł czas na strzelanie. Każdy z funkcjonariuszy musiał oddać 12 strzałów do tarczy TS-9 i TS-10.
Ostatni trzeci dzień konkursu rozpoczął się pisemnym testem z wiedzy policyjnej. Test składał się z 60 pytań i obejmował m.in. tematykę zapobiegania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, pierwszej pomocy, a także wiele innych zagadnień z zakresu działania policjantów służby prewencyjnej ukierunkowanej na profilaktykę społeczną i prewencję kryminalną.
W ogólnopolskim finale konkursu udział wzięli dzielnicowi, którzy zajęli I i II miejsce w eliminacjach wojewódzkich – w sumie 34 dzielnicowych. W gali finałowej udział wziął sam Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk wraz z zastępcą – nadinsp. Janem Lachem. Po podsumowaniu punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach Najlepszym Dzielnicowym okazał się być dzielnicowy z KWP Opole, a kolejne miejsca na podium zajęli funkcjonariusze z KWP Rzeszów oraz KWP Kraków.
Na wysokim siódmym miejscu znalazł się sierż. Mariusz Delijewski z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. W Policji służy od 3 lat. Dzielnicowym został 2 lata temu i pracuje w Rewirze II Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, gdzie zajmuje się sprawami mieszkańców z terenu gminy Prochowice obejmujące miejscowości Gromadzyń, Mierzowice, Lisowice, Kwiatkowice, Rogów Legnicki.
[źródło mł. asp. Iwona Król-Szymajda, legnicka komenda policji]
Fot. Kurier Legnicki