Wypadki na drogach – NIK negatywnie

 

Najwyższa Izba Kontroli wypowiedziała się negatywnie ws. bezpieczeństwa na drogach.

Na tle danych w innych państwach UE Polska ciągle pozostaje w tej sprawie ze złymi statystykami czyli o niskim poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Bowiem chociaż ilość wypadków i ofiar śmiertelnych oraz rannych maleje z roku na rok, to ciągle jest bardzo wysoka.

Wystarczy zaznaczyć, że w 2015 roku było to niemal 33 tysiące wypadków, w których zginęło prawie 3 tysiące osób.

NIK zwraca np. uwagę na brak spójnego systemu zbierania danych dotyczących wypadków i ich analizowania.

Dlatego NIK zaleca stworzenie systemu realnego zarządzania bezpieczeństwem na drogach, który powinien funkcjonować przy współpracy resortów: transportu, bezpieczeństwa, administracji oraz cyfryzacji.

PS
Fot. Kurier Legnicki