Wolontariat w PWSZ już w środę i to naukowo

 

„Wolontariat – droga do rozbudzania potrzeby/pasji pomagania innym oraz kształtowania obywatelskich i patriotycznych postaw” – konferencja naukowa.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zapraszają na konferencję naukową pt. „Wolontariat – droga do rozbudzania potrzeby/pasji pomagania innym oraz kształtowania obywatelskich i patriotycznych postaw”.
Obrady odbędą się 11 października 2017 roku w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym naszej Uczelni.
Głównym założeniem organizatorów konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat roli wolontariatu oraz promowania działań organizowanych na rzecz Kresowiaków szczególnie wśród studentów – wolontariuszy, ale też osób prywatnych i społeczników, instytucji administracji publicznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz uczelni.
Odbiorcom konferencji chcemy przedstawić podjęte dotychczas i planowane działania na Ukrainie, przybliżyć historię i dzieje naszych Rodaków, a także rozbudzić wśród innych zainteresowanie Kresami oraz zachęcić do kolejnych wyjazdów na Ukrainę, aby w ramach właściwie prezentowanych postaw obywatelskich i patriotycznych podejmowali prace na rzecz ratowania polskich cmentarzy i zabytków, nieśli pomoc Kresowiakom i przyczyniali się do ocalenia pamięci o Kresach.
Konferencję kierujemy do wolontariuszy, studentów i uczniów szkół średnich oraz ludzi świata nauki – wykładowców, badaczy, którzy zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie wolontariatu. Na spotkanie zapraszamy wszystkich wspierających działania na Ukrainie, dla których Kresy mają duże znaczenie, w tym m.in. polityków, społeczników, przedstawicieli instytucji zewnętrznych, w tym edukacyjnych i wychowawczych, działaczy, którzy kreują w społeczeństwie poruszane zagadnienia.

Program konferencji:

08.30-09.30 – rejestracja uczestników
09.30-10.00 – powitanie zaproszonych gości
10.00-10.30 – wystąpienie Władz Uczelni, gości, przedstawicieli instytucji
10.30-11.00 – wręczenie dyplomów darczyńcom za wsparcie Akcji „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA” oraz „POMAGAMY RODAKOM Z UKRAINY II – Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRESOWIAKACH”
11.00-13.00 – Wspominamy miejsca dawnej polskości i początki wolontariatu – prof. zw. Stanisław Dąbrowskiego, redaktor Grażyna Orłowska-Sondej, płk. prof. n. dr hab. inż. Mieczysław S. Struś
13.00-13.30 – przerwa
13.30-14.00 – Legniczanie o pomocy Kresowiakom – prezentacje wolontariuszy – mgr Dariusz Stefaniak, studentka III roku Studiów niestacjonarnych kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – Anna Mickiewicz
14.00-17.00 – Wolontariat – działalność społeczna, nauka, badania (wystąpienia zgłoszonych uczestników)
[źródło Mirosław Szczypiorski, Rzecznik Prasowy PWSZ im. Witelona w Legnicy]
Fot. Kurier Legnicki