Wolne miejsca na studiach niestacjonarnych!

 

Do 17 października br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy można zarejestrować się w systemie elektronicznej rekrutacji kandydatów na studia na rok akademicki 2017/2018 w ramach rekrutacji uzupełniającej na I rok studiów niestacjonarnych.
Wśród kierunków studiów pierwszego stopnia, które prowadzą jeszcze nabór na studia niestacjonarne są: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Finanse, rachunkowość i podatki, Informatyka, Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji.
Ponadto są wolne miejsca na studiach drugiego stopnia na kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie.

Terminy rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów na studia niestacjonarne:
elektroniczna rejestracja kandydatów – do 17 października 2017 r.
przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia
– 17 października 2017 r. w godz. od 7.30 do 16.00 oraz
– 18 października 2017 w godz. od 7.30 do 16.00
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów – 19 października 2017 r.

[źródło Mirosław Szczypiorski, Rzecznik Prasowy PWSZ im. Witelona w Legnicy]
Fot. Kurier Legnicki