System medycyny szkolnej

 

Powstanie system medycyny szkolnej, który tworzą we współpracy Ministerstwo Zdrowia i Edukacji Narodowej.
Już teraz wiadomo, że w specjalnej ustawie dotyczącej systemu opieki nad uczniami znajdą się na pewno trzy zagadnienia, tj. szkolne gabinety zdrowotne – prowadzone przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, gabinety dentystyczne oraz dentobusy.
Początkowo ma funkcjonować jeden dentobus na województwo.
Trwają teraz prace m.in. nad rozwiązaniami prawnymi i formalnymi dotyczącymi finansowania nowej ustawy (przez budżet państwa, budżety samorządów i płatnika publicznego).

PS
Fot. Kurier Legnicki