Rekrutacja na studia w PWSZ w Legnicy na finiszu

 

Do 17 października br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwa rekrutacja uzupełniająca na I rok studiów niestacjonarnych.
Wśród kierunków studiów pierwszego stopnia, które prowadzą jeszcze nabór na studia niestacjonarne są: Administracja; Bezpieczeństwo wewnętrzne; Finanse, rachunkowość i podatki; Informatyka; Zarządzanie; Zarządzanie i inżynieria produkcji
Ponadto są wolne miejsca na studiach drugiego stopnia na kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie.
Terminy rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów na studia niestacjonarne:
– elektroniczna rejestracja kandydatów – do 17 października 2017 r.
– przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia – 17 października 2017 r. w godz. od 7.30 do 16.00 oraz 18 października 2017 w godz. od 7.30 do 16.00
– ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów – 19 października 2017 r.

Z kolei do 31 października 2017 r. trwa rekrutacja na studia podyplomowe na kierunkach:
Dietetyka – Poradnictwo Żywieniowe
Doradztwo Zawodowe
Język Angielski w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Logopedia Mediacje Sądowe i Pozasądowe
Menedżer Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego
Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych Branży Transport-Specycja-Logistyka
Oligofrenopedagogika
Przygotowanie Pedagogiczne
Komplet dokumentów na studia podyplomowe należy złożyć w pok. 104, bud. C, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni.
Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe wynosi 85 zł, płatne na konto Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy: Bank Zachodni WBK S.A. O/Legnica nr 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553 z dopiskiem: Studia Podyplomowe (wpisać nazwę studiów).
Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania kosztów uczestnictwa w studiach podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców).

Szczegółowe informacje na stronie www.cku.pwsz.legnica.edu.pl

[źródło Mirosław Szczypiorski, Rzecznik Prasowy PWSZ im. Witelona w Legnicy]
Fot. Kurier Legnicki