Każde miasto turystyczne??? Legnica też???

 

Miasta turystyczne chcą zmian w opłatach przyjmowanych od gości, którzy je odwiedzają.
Szczególnie dotyczy to tzw. miast turystycznych.

Projekt zmian prawnych związanych z pobieraniem od turystów opłat przewiduje wycofanie się samorządów z ich pobierania tj. z opłat miejscowych związanych z normami klimatycznymi czy walorami krajobrazowymi.
Ale przewiduje nowe rozwiązani – zgodne z uregulowaniami w innych państwach – tj. pobieranie opłaty pobytowej.

Tylko czy goście w danym mieście mają płacić za to, że jest tam zamek, wiekowy pałac albo festiwal?
Jeśli tak co chyba będą musieli płacić za pobyt w każdy mieście, bo piękna Polska jest przebogata w stare zamki, ruiny, pałace, zabytkowe parki, fontanny, festiwale muzyki, sztuki, kultury…

Wedle takiej standaryzacji Legnica także będzie mogła pobierać opłaty jako miasto turystyczne, choćby ze względu na Zamek Piastowski.

PS
Fot. Kurier Legnicki