Geodeci z całej Polski będą debatować w Legnicy

 

Geodeci z całego kraju – 19 i 20 października – będą uczestniczyć w XII Konferencji Technicznej nt.: „Koordynacji usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu”.

Geodeci zajmować się powyższym tematem, a także kompleksowo zagadnieniami funkcjonowania w Polsce kwestiami geodezyjnymi.
Konferencja ma ścisły związek z wprowadzeniem nowych przepisów Kodeksu urbanistyczno – budowlanego.
Jest także elementem przygotowań geodetów do nowych przepisów prawa w ich kontekście prawnym, ale także informatycznym.

Legnicka konferencja ma być forum do wymiana poglądów i doświadczeń dla ekspertów w tej dziedzinie.

TZ
Fot. Kurier Legnicki