Regionalny System Ostrzegania

 

Aplikacja dzięki której mieszkańcy naszego województwa mają szybki dostęp do informacji m. in. o sytuacjach nadzwyczajnych.
Przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych, czy dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych, to tylko niektóre funkcjonalności zawarte w Aplikacji RSO (Regionalnego Systemu Ostrzegania), który umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach zarówno na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na urządzenia mobilne.
Regionalny System Ostrzegania – aplikacja dzięki której mieszkańcy naszego województwa mają szybki dostęp do informacji m. in. o sytuacjach nadzwyczajnych.
Przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych, czy dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych, to tylko niektóre funkcjonalności zawarte w Aplikacji RSO (Regionalnego Systemu Ostrzegania), który umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach zarówno na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na urządzenia mobilne.
Bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne Regionalnego Systemu Ostrzegania to program, który ma na celu ostrzeganie społeczeństwa o zagrożeniach, a także edukowanie obywateli poprzez dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych. RSO jest aplikacją obsługiwaną przez systemy operacyjne Android, Apple – IOS oraz Windows Phone, umożliwiającą dostęp do komunikatów Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Pobranie aplikacji jest możliwe za pośrednictwem:
– strony internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pod adresem (KLIKINJ);
– sklepu dedykowanego odpowiedniemu systemowi operacyjnemu urządzenia mobilnego: „Google Play”, „Apple App Store”, „Windows Phone Store”.
Aplikacja Regionalnego Systemu Ostrzegania pozwala m.in. na:
– przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych na terenie całego kraju z podziałem na kategorie:meteorologiczne, hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne;
– przegląd informacji o stanach wód w rzekach całej Polski z wykorzystaniem interaktywnej mapy;
– dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych.

[Źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu]
Fot. Kurier Legnicki