Niebezpieczne przewozy na drogach

 

PODSUMOWANIE WZMOŻONYCH DZIAŁAŃ KONTROLNYCH POD KRYPTONIMEM „NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY”.

Blisko 150 skontrolowanych pojazdów, w tym około 130 samochodów ciężarowych, to efekt wzmożonych działań kontrolnych, przeprowadzonych przez legnickich policjantów ruchu drogowego, w ramach akcji „Niebezpieczne przewozy”. Podczas kontroli funkcjonariusze ujawniali przypadki niewłaściwie zabezpieczonego ładunku, przeładowania pojazdów, nieprawidłowości przy przewozie materiałów niebezpiecznych, czasu pracy, czy też niewłaściwego stanu technicznego. Nie obyło się niestety też bez przekroczenia dozwolonej prędkości, zatrzymany praw jazdy i nietrzeźwych kierujących.

Legniccy policjanci ruchu drogowego przeprowadzili wczoraj wzmożone działania kontrolne, ukierunkowane głównie na pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne i przestrzeganie przez kierujących odpowiednich w tym zakresie przepisów. Podczas akcji, legniccy policjanci skontrolowali blisko 150 pojazdów, w tym 130 samochodów ciężarowych. Efektem kontroli, przeprowadzonych na drogach naszego powiatu, było m.in. ujawnienie przypadków niewłaściwie zabezpieczonego ładunku oraz przeładowania pojazdów. Zatrzymano 1 kierującego, który prowadzili pojazd będąc w stanie nietrzeźwości. Ponadto ujawniono kilka kierujących, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości, z czego 2 osobom zatrzymano prawo jazdy za prędkość powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym. W 40 przypadkach policjanci stwierdzili nieprawidłowości związane ze stanem technicznym kontrolowanych pojazdów, z czego 8 samochodów nie zostało dopuszczonych do dalszego ruchu.
Policjanci zatrzymali 40 dowodów rejestracyjnych, w tym w 36 przypadkach były dowody rejestracyjne pojazdów ciężarowych.

[źródło mł. asp. Jagoda Ekiert, legnicka komenda policji]
Fot. Kurier Legnicki