Niebezpieczne przewozy pod lupę policji

 

Legniccy policjanci prowadzą akcję pod krypt. „Niebezpieczne przewozy”. Działania realizowane na drogach powiatu potrwają do godz. 22.00. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez ograniczenie liczby wypadków oraz zminimalizowanie ryzyka, jakie niesie ze sobą transport towarów niebezpiecznych.
Do towarów niebezpiecznych zalicza się m.in. materiały i przedmioty wybuchowe, gazy, materiały trujące, zakaźne, promieniotwórcze, żrące oraz inne materiały i przedmioty niebezpieczne. Każdy z nich może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z ładunkiem niebezpiecznym podczas transportu to ogromne zagrożenie nie tylko dla osób ale też dla środowiska.
Przypominamy, że każdy samochód przewożący takie ładunki musi być odpowiednio wyposażony i przystosowany, a kierujący takimi pojazdami muszą przejść odpowiednie szkolenie i posiadać specjalne uprawnienia.
Od wczesnych godzin rannych do godziny 22.00 funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na drogach powiatu będą eliminować nieprawidłowości związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych. Mundurowi podczas prowadzonych działań zwrócą szczególną uwagę na wyposażenie pojazdów oraz ich stan techniczny. Sprawdzać będą dokumentację ładunków oraz uprawnienia kierujących, a także kontrolować ich trzeźwość.

[źródło mł. asp. Jagoda Ekiert, legnicka komenda policji]
Fot. Kurier Legnicki