Monitoring w szkołach dobrze, ale…

 

Zdaniem inspektorów Najwyższej Izby Kontroli monitoring telewizyjny zainstalowany w szkołach dobrze wpłynął na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół.
Problem jednak w tym, że znakomita większość placówek oświatowych nie zapewniła funkcjonowania monitoringu podczas przerw lekcyjnych.
W szkołach brakuje także sprawnego systemu informowania o zdarzeniach osób mogących podjąć interwencję w razie łamania prawa czy zagrożenia.
To efekt kontroli przez NIK kilkudziesięciu szkół oraz województw.
NIK podkreśla też, że brakuje prawnych rozwiązań w powyższym zakresie, bo choć od kilkunastu lat monitoring jest stosowany w szkolnictwie do podwyższenia bezpieczeństwa uczniów, to nie ma ciągle ustawowej regulacji tego rodzaju działań.

PS
Fot. Kurier Legnicki