Emerytura też elektronicznie

 

Już od września także wnioski o obniżone świadczenia emerytalne można składać droga elektroniczną.
Każdy kto chce złożyć taki wniosek może to zrobić osobiście albo za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
Tam można znaleźć wniosek ZUS RP 1E. Niezbędny do tego jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.
Dotyczy to także osób, które pracowały za granicą Polski.
W przypadku dodatkowych pytań można się z nimi udać do dorady ds. Emerytalnych w ZUS.

Wniosek można jeszcze złożyć drogą listowną za pośrednictwem poczty.

PS
Fot. Kurier Legnicki