Zwolnienia L4 pod nadzorem ZUS

 

Niemal 600 tysięcy kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy przeprowadzili w 2016 roku inspektorzy ZUS.
Sprawdzane były nie tylko prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy, ale też prawidłowość wykorzystywania L4.

W efekcie ZUS wydał ponad 22 tysiące decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na ponad 16 mln zł.
ZUS obniżył lub ograniczył także wypłatę otrzymywanych zasiłków chorobowych czy macierzyńskich, co dało oszczędność niemal 214 mln zł.

TZ
Fot. Kurier Legnicki