UF! Mniej przestępstw!

 

Mniej przestępstw na Dolnym Śląsku – podsumowanie I półrocza 2017

Minione półrocze, to kontynuacja spadku przestępczości na terenie województwa dolnośląskiego, w tym przestępstw szczególnie społecznie uciążliwych, gdzie odnotowano spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o blisko 2,2 tys. przestępstw, czyli o blisko 14%.
To także codzienna, ciężka praca funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej Policji na rzecz mieszkańców.
W I półroczu 2017 roku na terenie województwa dolnośląskiego, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, odnotowano kolejny spadek przestępczości, w tym ogółem o blisko 4%, a przestępstw najbardziej społecznie uciążliwych, czyli m.in. rozbojów, bójek i pobić, kradzieży, w tym kradzieży samochodu oraz włamań – o blisko 14%.
W wymienionym okresie tego roku odnotowano:
•Kradzieże – spadek o ponad 11%
•Kradzież samochodu – spadek o blisko 18%
•Włamania – spadek o ponad 17%
•Rozboje – spadek o blisko 17%
•Bójki i pobicia – spadek o blisko 20%
•Uszkodzenie rzeczy – spadek o ponad 16%
W I półroczu 2017 r. po raz kolejny wzrosła też efektywność działań dolnośląskiej Policji w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej oraz gospodarczej. Zaangażowanie funkcjonariuszy doprowadziło do ujawnienia o ponad 30% więcej przestępstw narkotykowych oraz o blisko 3% przestępstw gospodarczych, a także zatrzymania ich sprawców.

[źródło asp. szt. Paweł Petrykowski, legnicka komenda policji]
Fot. Kurier Legnicki