Jest praca w policji

 

Jeśli zawsze chciałeś pomagać ludziom, jesteś człowiekiem odważnym, uczciwym, który ma potrzebę służby Polsce i Polakom, który wie czym jest honor i jest otwarty na świat, masz przekonanie że każdy przy Tobie będzie bezpieczny, wiesz jak to zrobić i chcesz żeby tak było.
Jeśli świadomość, że ktoś może czekać na Twoją pomoc motywuje Cię do działania – zostań legnickim Policjantem. Kogoś takiego właśnie potrzebujemy. Dziś Policja to profesjonalna i w pełni przygotowana formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Na wszystkich kandydatów czeka trudna i odpowiedzialna służba, pełna wyzwań, braku monotonii oraz emocji, których nie zapewni żadna inna praca w cywilu. Służba która daje stabilizację, przyzwoite zarobki, możliwość awansu oraz prawo do wcześniejszej emerytury.
Policjant to nie monotonny zawód, który zamyka się na jednym stanowisku. U nas nie będziesz się nudził , a kolejne lata służby pozwolą się rozwijać i poznawać pracę w pionach, w których służba zasadniczo się różni. W Policji funkcjonują wydziały prewencji, ruchu drogowego, kryminalny, dochodzeniowo-śledczy, przestępstw gospodarczych, nieletnich, czy pododdziały antyterrorystyczne, Policji wodnej, konnej. W każdym z wydziałów i na każdym stanowisku czekają na Ciebie bezpłatne i ciekawe szkolenia począwszy od zaawansowanej jazdy motocyklem poprzez strzelania, taktyki interwencji, analizy spraw kryminalnych, informatyczne i wiele innych.
Jednym słowem każdy kto tylko chce z siebie coś dać innym, kto chce się realizować znajdzie miejsce w Policji gdzie będzie mógł się rozwijać i zapewnić godziwy byt swojej rodzinie.

Komendant Główny Policji jeszcze w 2017 roku wyznaczył trzy terminy przyjęć do służby w Policji.

Na garnizon dolnośląski przydzielono n/w terminy i ilości wakatów:

1. 22 sierpnia 2017r. – 85 osób;

2. 2 listopada 2017r. – 51 osób;

3. 28 grudnia 2017r. – 125 osób.
Procedura kwalifikacyjna do służby cały czas trwa. Zapraszamy!

Informujemy, że służbę w Policji może pełnić:

– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

– nie karany i korzystający z pełni praw publicznych,

– posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

– ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji zapraszamy do Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Legnicy w celu złożenia następujących dokumentów:

– pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,

– wypełniony kwestionariuszy osobowy kandydata do służby,

– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie,

– kserokopia dowodu osobistego, prawo jazdy,

– książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,

– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.

Formularz kwestionariusza osobowego można uzyskać w Zespole Kadr, Szkolenia i Finansów KMP w Legnicy, w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, dostępny jest także na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Legnicy ul. Asnyka 3 jest czynny w dni powszednie od poniedziałku od piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,

tel. kontaktowy 76-876-1460, 76-876-1509, 76-876-1504, 76-876-1516

[źródło Legnicka Komenda Policji]
Fot. Kurier Legnicki