Tylko trzech

 

Tylko trzech mężczyzn przystąpiło do egzaminu wstępnego do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej.
To najmniej od kilku lat bowiem jeszcze kilak, kilkanaście lat temu było to przynajmniej kilkanaście osób.

Powodów takiej sytuacji jest wiele.
Wydaje się, że jednym z nich może być laicyzacja społeczeństwa.

Aby zachęcić młodych mężczyzn do wstępowania do WSD, a następnie kończenia studiów i przyjmowania święceń kapłańskich władze uczelni prowadzą wiosna każdego roku specjalne obozy czy zgrupowania pokazujące życie w seminarium, a potem w stanie duchownym.
Powstało także Stowarzyszenie Przyjaciół WSD DL.

AK
Fot. Kurier Legnicki