Powiaty zlikwidują…

 

Likwidacja powiatów, która jest zapowiadana co jakiś czas przez różne polityczne gremia może zostać zrealizowana.
Świadczy o tym nie tylko fakt, że temat jest podnoszony co jakiś czas przez różnych polityków, ale i fakt, że niedawno został znowu poruszony podczas obrad samorządowych korporacji oraz przedstawicieli rządu w czasie obrad komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zdaniem ekspertów likwidacji bądź zmniejszenia liczby powiatów nie można się spodziewać w tej kadencji sejmu. Jednak realizacja takiego planu jest możliwa w kolejnej.

Do tego czasu bowiem samorządy powiatowe mogą zostać pozbawione wielu czy nawet większości zadań, które teraz zrealizują.
A w takiej sytuacji ze względów ekonomicznych – oszczędnościowych, likwidacja powiatów zyskałaby społeczne poparcie.

PS
Fot. Kurier Legnicki