Satyrykon 2016

P r o t o k ó ł posiedzenia Jury Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2016
20 lutego 2016 r.

Jury w składzie:
przewodniczący: GABRIEL KOŁAT (PL)

członkowie:
AMIN AGHAEI (IR)
RIBER HANSSON (S)
SEBASTIAN KUBICA (PL.)
LUIS HUMBERTO MARCOS (P)
ELŻBIETA PIETRASZKO (PL)
ANDREI POPOV (RUS)
SZYMON SZYMANKIEWICZ (PL)

po obejrzeniu 2.519 prac 741 autorów z 58 krajów świata postanowiło przyznać następujące nagrody regulaminowe:

Grand Prix SATYRYKONU 2016 oraz nagroda pieniężna w wysokości 8.000 PLN – GERHARD GEPP (Austria) za pracę „Closed”.

dział: z ł o
I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – GRZEGORZ MYĆKA (Polska) za pracę bez tytułu.
II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – HOUMAYOUN MAHMOUDI (Anglia) za pracę bez tytułu
3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – JERZY GŁUSZEK (Polska) za pracę „Żołnierz”.

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:
1. ŁUKASZ KLIŚ (Polska) za prace: „Rec.ydywa zła” i „Hejtler”
2. ARISTIDES HERNANDEZ ARES (Kuba) za pracę bez tytułu.

dział: satyra i żart
1. I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – MIHAI IGNAT (Rumunia)
za pracę bez tytułu.
2. II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – ALESSANDRO
GATTO (Włochy) za pracę bez tytułu.
3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – ANDREA PECCHIA
(Włochy) za pracę „You are here”

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:
1. LEX DREWIŃSKI (PL/D) za pracę „Li(F)e”
2. ILYA KATZ (Izrael) za pracę „Freedom of expression”

Na tym protokół zakończono.

n a g r o d y s p e c j a l n e
1. Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w wysokości 4.000 PLN – BLAGOVESTA TSVETKOVA (Bułgaria) za pracę bez tytułu.

[źródło LCK, ego]