Źle z lokalami wyborczymi

Lokale wyborcze ciągle nie są w wystarczającym stopniu przygotowane na przyjęcie osób niepełnosprawnych – wynika z analizy Rzecznika Praw Obywatelskich, który przed ostatnimi wyborami do parlamentu sprawdził ich stan.
Warunki techniczne lokali wyborczych – dla niepełnosprawnych – nie są bowiem najlepsze.

A łącznie sprawdzono niemal 150 lokali w kilkunastu miastach kraju.
I niestety w ponad 80 procentach lokali stwierdzono nieprawidłowości związane z dostosowaniem obiektów do potrzeb niepełnosprawnych wyborców.

Wśród nieprawidłowości stwierdzono np. za wysokie progi wejściowych drzwi, brak oznakowania krawędzi stopni, a nawet niedostosowanie miejsc do tajnego głosowania.

Niestety także okolice lokali wyborczych nie są dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych wyborców, bo np. zbyt wąskie furtki, aby mogły przez nie przejechać wózki inwalidzkie albo uszkodzone podjazdy.

PS
Fot. Kurier Legnicki