Więcej samorządności wśród młodzieży

Powszechne tworzenie Młodzieżowych Rad Gmin ma być zdaniem Rzecznika Praw Dziecka sposobem na większe upowszechnienie idei samorządności wśród osób młodego pokolenia.

RPD zaapelował do samorządowców o podejmowanie tego rodzaju działań w specjalnym liście, który skierował do wszystkich samorządów różnego szczebla w całej Polsce.

To między innymi efekt obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży, który obradował 1 czerwca.

RPD zaproponował też, aby utworzyć specjalną młodzieżową radę, która doradzałaby i konsultowała z nim standardy w powyższej sprawie.

PS
Fot. Kurier Legnicki