Legniczanie rozmawiali o Legnickim Budżecie Obywatelskim

Wydzielenie osobnej puli środków na „ogólnomiejskie” projekty, organizacja debat mieszkańców i targi projektów, które wezmą udział w głosowaniu – to tylko część spostrzeżeń uczestników konferencji dotyczącej LBO, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej ACTIO.

Na całym świecie budżet obywatelski z roku na rok zdobywa coraz większą popularność. Dzieje się tak, ponieważ jego istotą i jednocześnie najważniejszą zaletą jest decydujący wpływ samych mieszkańców na decyzje dotyczące przeznaczenia środków pochodzących z ich własnych portfeli.

W Legnicy rozpoczęła się właśnie trzecia edycja tego przedsięwzięcia. Z tej okazji Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej ACTIO postanowiło zaprosić legniczan do dyskusji nie tylko o samym LBO, ale i o aktywności mieszkańców w ogóle. W trakcie dyskusji padło wiele ciekawych spostrzeżeń.

Najważniejsze spostrzeżenia uczestników konferencji:
– wydzielenie osobnej puli środków na „ogólnomiejskie” projekty,
– bieżąca informacja o składanych i realizowanych projektach, nie tylko w internecie
(np. na osiedlowych tablicach ogłoszeń),
– targi projektów, które wezmą udział w głosowaniu, by każdy lider mógł rozpromować proponowane przez siebie przedsięwzięcie,
– udostępnianie informacji o liderach projektów, tak by okoliczni mieszkańcy mieli większą możliwość dowiedzenia się o założeniach proponowanych przedsięwzięć i ich bieżącej realizacji,
– zwiększenie liczby realizowanych w danym obszarze projektów,
– mobilizowanie liderów projektów z poprzednich edycji- zintensyfikowanie promocji dotyczącej zasad i możliwości głosowania,
– spotkania mieszkańców (potencjalnych liderów projektów) w okresie planowania i przygotowywania projektów,
– wdrożenie systemu debat/dyskusji mieszkańców w okresie przygotowywania projektów i po ich ocenie formalnej, by dać mieszkańcom możliwość jak najszerszej wymiany potrzeb/pomysłów.

– Cieszę się, że mieszkańcy postanowili podzielić się z nami swoimi pomysłami. Ich wdrożenie na pewno wzmocniłoby pozycję legniczan w LBO i zachęciło do większej aktywności społecznej. Dziękuję wszystkim za przybycie i zachęcam do korzystania ze wsparcia Społecznego Punktu Konsultacyjnego LBO, a także do udziału w spotkaniach i debatach które będziemy organizować – podsumował debatę Mirosław Jankowski, członek Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej ACTIO.

Konferencja była jednym z elementów projektu „Twój głos się liczy”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach projektu funkcjonuje Społeczny Punkt Konsultacyjny LBO, gdzie otrzymać można bezpłatne doradztwo w zakresie tworzenia projektu. Organizowane będą również bezpłatne szkolenia, debaty i spotkania z mieszkańcami.

Zgłosić się lub więcej informacji o projekcie otrzymać można u p. Grzegorza Wala pod nr telefonu 76 862 58 25.

[źródło Grzegorz Wala, koordynator projektu]
Fot. Kurier Legnicki