Posłanka Marzena Machałek dla powodzian [Specjalnie dla „Kuriera” z Sejmu]

Posłanka Marzena Machałek (Praw i Sprawiedliwość) próbuje walczyć o rządową pomoc dla samorządów poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi.
Zabiegi parlamentarzystki są coraz bardziej widoczne, a przede wszystkim korzystne dla powodzian.
Wczoraj w Sejmie obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zwołana w trybie nadzwyczajnym, na wniosek właśnie posłanki Marzeny Machałek i Klubu PiS.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli samorządowcy z części jeleniogórskiej Dolnego Śląska, którzy przedstawili sytuację na swoich terenach, wysokość strat powodziowych oraz oczekiwania wobec rządu.
A już jutro, między innymi dzięki staraniom posłanki Machałek Komisja przyjmie dezyderat zobowiązujący rząd do:
– szybkiego zrekompensowania gminom poniesionych kosztów akcji ratowniczych,
– wpisania poszkodowanych gmin do wykazu gmin i miejscowości w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

PS
Fot. Archiwum