Sylwester i zakaz „fajerwerkowy”

Legniczanie jeśli zechcą spędzić tegorocznego Sylwestra mogą przyjść na Plac Słowiański pod gmach Ratusza. Prezydent Legnicy zaprasza ich na godzinę 23.30, gdzie do tańca przygrywać będzie muzyka z płyt. A przed północą wzniesie wraz z mieszkańcami toast i złoży przybyłym noworoczne życzenia.


Chwilę później Nowy, 2011 Rok powita pokaz sztucznych ogni.

Sylwestrowe spotkanie na Placu Słowiańskim potrwa do godziny 1.30.

A Wojewoda Dolnośląski wprowadził ograniczenia w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych Rozporządzeniem nr 3 z dnia 17 grudnia br., ograniczył – na określonych warunkach – możliwość używania materiałów i wyrobów pirotechnicznych.
· Na terenie całego województwa dolnośląskiego wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych, wyłączonych spod koncesjonowania – z wyjątkiem wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego w miejscach lub obiektach publicznych.
· Używanie wyrobów i materiałów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia br. i 1 stycznia 2011 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielska lub opiekę.
· Przepisów Rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.
· Osoby naruszające powyższy zakaz podlegają karze grzywny, zgodnie z prawem o wykroczeniach

Rozporządzenie obowiązuje do dnia 27 lutego 2011 roku z wyjątkiem dni 31 grudnia 2010 r. I 1 stycznia 2011 r.

Piotr Skała

Fot. PS